Přejít na obsah

bonus

BONUS ZA 1. SPLÁTKU

Každému novému klientovi, který uzavřel u společností KUFIN s.r.o. smlouvu o půjčce na některý z produktů nabízených společností KUFIN s.r.o., vzniká nárok na bonus ve výši 250 Kč za úhradu 1. splátky za těchto podmínek:

    • uzavřená smlouva o půjčce/úvěru byla zprostředkována společností KUFIN s.r.o.
    • klient se registroval do BONUS PROGRAMU
    • půjčka/úvěr byla vyplacena v minimální výši 25 000 Kč
    • klient neodstoupil od smlouvy v zákonné lhůtě
    • klient uhradil 1. splátku do 14 dní od výplaty půjčky/úvěru a zapsal úhradu

Bonus bude vyplacen na účet klienta uvedený ve smlouvě do 5 pracovních dnů od úhrady 1. splátky (platí pouze v případě zaregistrování klienta do BONUS PROGRAMU).

Návrat na obsah