Přejít na obsah

zaměstnání sf

PŘÍJEM - ZAMĚSTNÁNÍ

základní předpoklad pro získání půjčky
  • stálý zdroj příjmu ze zaměstnání
  • platná pracovní smlouva (po zkušební době, bez výpovědi)
  • žadatel bez exekuce nebo insolvence
  • občan ČR nebo SR (nebo cizinec s trvalým pobytem)
  • dostatečný příjem
výhody
  • možnost předčasného splacení
  • výplata půjčky do 24 hod (od podpisu smlouvy)
  • bez volání na placené linky
  • žádné poplatky předem
  • osobní přístup
  • jasné a srozumitelné podmínky

KUPUJETE DŮM NEBO BYT?
Nechte si zkotrolovat stav Vámi vyhlédnuté nemovitosti profesionály, .... více

CREDIT LIMIT  35.000 Kč - funguje na podobném principu jako kontokorent nebo revolvingový úvěr,.... více

VÝKUP ZADLUŽENÝCH NEMOVITOSTÍ
Nestíháte splácet svoje závazky a hrozí Vám exekuce nebo dražba,... více


ŽÁDOST ZAMĚSTNANEC
ONLINE FORMULÁŘ ZAMĚSTNANEC
Vyplněním a odesláním formuláře uděluje návštěvník souhlas provozovateli tohoto webu, aby ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., zde poskytnuté údaje byly dále zpracovány a použity k činnosti směřující k uspokojení požadavku návštěvníka.
anone

SOUHLAS se zpracováváním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., udělený podnikateli Pavel Kubeš, IČ 44706901, se sídlem Drobovice 157, 286 01 Čáslav, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Čáslav (dále jen Podnikatel)

Já, níže podepsaný/á jsem se seznámil s vysvětlením a poučením o ochraně osobních údajů a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro níže uvedené účely a tímto uděluji souhlas:
se zpracováním osobních údajů dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v rozsahu nutném pro získání půjčky nebo jiné finanční asistence, včetně citlivých údajů, je-li to nezbytné pro získání půjčky nebo jiné finanční asistence;
- s nakládáním a využíváním rodného čísla dle z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva a rodných číslech;
- s kopírováním mých dokladů totožnosti, zejména občanského průkazu nebo cestovního dokladu dle z. č.328/1999 Sb., o občanských průkazech a z. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech;
- se zasíláním obchodních sdělení dle z. č. 480/2004 Sb., o některých povinnostech informační společnosti.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů
(včetně nutného zpracování zprostředkovatelem) pro níže uvedené účely:
- posouzení mých možností získat požadovaný nebo jiný vhodný produkt nebo službu, posouzení mé bonity schopnosti splácet
- umožnění Podnikateli, aby mi nabízel/a své produkty a služby, popřípadě produkty a služby spolupracujících společností nebo partnerů Podnikatele
- Podnikatel, může opakovaně zpracovat mé osobní údaje tak, aby mi mohla nabízet produkty a služby, které nejlépe splňují mé potřeby, zájmy a možnosti
- využívání a nakládání s mým rodným číslem pro jednoznačnou identifikaci a přesné a jednoznačné vyhledávání v systémech Podnikatele, a veřejně přístupných systémech,pro komunikaci s fyzickými a právnickými osobami a úřady, pokud je to nezbytné
- využívání kopií mých dokladů totožnosti k jednoznačné vizuální kontrole i opakovaně a k předcházení podvodné činnosti

Doba trvání souhlasu
Pokud nebude obchod nebo smlouva zprostředkovaná Podnikatelem, případně s partnerem Podnikatele uzavřena, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu čtyř let ode dne podpisu tohoto souhlasu. Pokud bude uzavřen nebo zprostředkován obchod nebo smlouva s Podnkatelem, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu trvání smluvního vztahu s Podnikatelem, případně partnerem Podnikatele, a to na dobu dalších čtyř let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené smlouvy, resp. od zániku smlouvy.

Další informace
Souhlasím, aby Podnikatel, využíval/a jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštu,
spojení prostřednictvím internetu, popř. jiných komunikačních kanálů umožňujících přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv, a tímto způsobem mi byly zasílány nabídky, informace ohledně mého vztahu s Podnikatelem.
Jsem si vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a mohu ho kdykoliv písemně odvolat. Beru na vědomí, že v takovém případě Podnikatel nebude mít možnost dále mi poskytovat služby nebo bude možnost poskytování dalších služeb výrazně omezena.

TRVALÁ ADRESA PODLE OP

AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ADRESA

OSOBNÍ ÚDAJE
kód starý OP - 1. strana, poslední řádek 1. až 10. číslo zleva ; kód nový OP - zadní strana 1. až 10. číslo za "IDCZE"KONTAKTNÍ OSOBA (rodinný příslušník)ÚDAJE O ZAMĚSTNAVATELI
MĚSÍČNÍ DOLOŽITELNÉ PŘÍJMY

PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ VÝDAJENávrat na obsah