Přejít na obsahPOTVRZENÍ ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZASÍLÁNÍM NABÍDEK


Právě byl odvolán Vámi poskytnutý souhlas společnosti Miroslava Kubešová, IČ 71286080 s_marketingovým oslovováním  prostřednictvím elektronických prostředků.

Společnost Miroslava Kubešová, IČ 71286080, nebude mít dále možnost  Vám poskytovat tyto služby nebo bude možnost poskytování dalších služeb výrazně omezena.
Návrat na obsah