Přejít na obsah

FP registrace

FINANČNÍ PORADCE - možnost spolupráce pozastavena !!!!
Finanční poradce je vždy na pozici tipař a navíc je zároveň i zpracovatelem. Získává provizi za tip (viz. pozice tipař) a pokud s klientem dokončí obchod, a klient od nás získá nabízený produkt, má nárok na provizi za zpracování. Každý finanční poradce má svůj vlastní přístup do aplikace kde zadává své tipy, a kde má přidělené klienty ke zpracování, zde má přehled o postupu zpracování klienta, až po konečný stav. V případě, že si finanční poradce sám podá žádost přes tuto aplikaci, a získá od nás námi nabízený produkt náleží mu jak tipařská provize, tak provize za zpracování.

nabízíme:
   • provizi za obchod z TIPU (až 1500 Kč)
   • provizi za zpracování (až 10% z vyplacené částky)
   • vlastní přístup do alikace
   • práci v místě bydliště
   • množstevní bonusy
   • spolupráce na živnostenský list

  požadujeme:
    • registraci na pozici finanční poradce
    • platnou emailovou adresu
    • uživatelskou znalost práce na počítači
    • podpis zprostředkovatelské smlouvy
    • spolupráce na živnostenský list (nutný předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru)
   FINANČNÍ PORADCE - registrace - možnost spolupráce pozastavena !!!!
   REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ FINANČNÍ PORADCE
   Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje návštěvník souhlas provozovateli tohoto webu, aby byl zařazen do systému společnosti KUFIN s.r.o., na pozici FINANČNÍ PORADCE

   SOUHLAS se zpracováváním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., udělený společnosti KUFIN s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141798 (dále jen KUFIN), IČ 28442458, se sídlem Drobovice 157, 286 01 Čáslav

   Já, níže podepsaný/á jsem se seznámil s vysvětlením a poučením o ochraně osobních údajů a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro níže uvedené účely a tímto uděluji souhlas:
   se zpracováním osobních údajů dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v rozsahu nutném pro získání půjčky nebo jiné finanční asistence, včetně citlivých údajů, je-li to nezbytné pro získání půjčky nebo jiné finanční asistence;
   - s nakládáním a využíváním rodného čísla dle z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva a rodných číslech;
   - s kopírováním mých dokladů totožnosti, zejména občanského průkazu nebo cestovního dokladu dle z. č.328/1999 Sb., o občanských průkazech a z. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech;
   - se zasíláním obchodních sdělení dle z. č. 480/2004 Sb., o některých povinnostech informační společnosti.

   Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů
   (včetně nutného zpracování zprostředkovatelem) pro níže uvedené účely:
   - posouzení mých možností získat požadovaný nebo jiný vhodný produkt nebo službu, posouzení mé bonity schopnosti splácet
   - umožnění spol. KUFIN, aby mi nabízela své produkty a služby, popřípadě produkty a služby spolupracujících společností nebo partnerů spol. KUFIN
   - společnost KUFIN, může opakovaně zpracovat mé osobní údaje tak, aby mi mohla nabízet produkty a služby, které nejlépe splňují mé potřeby, zájmy a možnosti
   - využívání a nakládání s mým rodným číslem pro jednoznačnou identifikaci a přesné a jednoznačné vyhledávání v systémech společnosti KUFIN, a veřejně přístupných systémech,pro komunikaci s fyzickými a právnickými osobami a úřady, pokud je to nezbytné
   - využívání kopií mých dokladů totožnosti k jednoznačné vizuální kontrole i opakovaně a k předcházení podvodné činnosti

   Doba trvání souhlasu
   Pokud nebude obchod nebo smlouva se společnosti KUFIN, případně s partnerem společnosti KUFIN uzavřena, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu čtyř let ode dne podpisu tohoto souhlasu. Pokud bude uzavřen obchod nebo smlouva se společnosti KUFIN, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu trvání smluvního vztahu se společnosti KUFIN, případně partnerem společnosti KUFIN, a na dobu dalších čtyř let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené smlouvy, resp. od zániku smlouvy.

   Další informace
   Souhlasím, aby společnost KUFIN, využívala jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštu,
   spojení prostřednictvím internetu, popř. jiných komunikačních kanálů umožňujících přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv, a tímto způsobem mi byly zasílány nabídky, informace ohledně mého vztahu s KUFIN.
   Jsem si vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a mohu ho kdykoliv písemně odvolat. Beru na vědomí, že v takovém případě společnost KUFIN nebude mít možnost dále mi poskytovat služby nebo bude možnost poskytování dalších služeb výrazně omezena.

   OSOBNÍ ÚDAJE

   KORESPONDENČNÍ ADRESA (místo podnikání)

   anone

   POŽADOVANÉ DOKLADY   Návrat na obsah