Přejít na obsah

Triangl

PŮJČKA TRIANGL

Parametry  
 • výše úvěru 5 tis. Kč až 50 tis. Kč
 • doba splatnosti úvěru 12 až 36 měsíců
 • úroková sazba od 29%  p.a.

Úvěr je určen:
 • občanům ČR, starším 18 let, plně svéprávným
 • podnikatelům/živnostníkům, s oprávněním podnikat na území ČR, s daňovou povinností
 • občanům EU s trvalým pobytem v ČR, plně svéprávným  

výhody
 • možnost předčasného splacení
 • půjčka zcela bez poplatků – žádné poplatky za vyřízení, vedení
 • záznam v registrech je posuzován individuálně a neznamená zamítnutí
 • rychlé zaslání schválených prostředků přímo na účet klienta
 • půjčka bez ručitele
 • způsob splácení – bankovní převodem
 • výplata půjčky do 24 hod (od podpisu smlouvy)
 • bez volání na placené linky
 • žádné poplatky předem
 • osobní přístup
 • jasné a srozumitelné podmínky

  
             

ŽÁDOST  TRIANGL
ONLINE FORMULÁŘ TRIANGLSOUHLAS se zpracováváním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., udělený společnosti KUFIN s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141798 (dále jen KUFIN), IČ 28442458, se sídlem Drobovice 157, 286 01 Čáslav

Já, níže podepsaný/á jsem se seznámil s vysvětlením a poučením o ochraně osobních údajů a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro níže uvedené účely a tímto uděluji souhlas:
se zpracováním osobních údajů dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v rozsahu nutném pro získání půjčky nebo jiné finanční asistence, včetně citlivých údajů, je-li to nezbytné pro získání půjčky nebo jiné finanční asistence;
- s nakládáním a využíváním rodného čísla dle z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva a rodných číslech;
- s kopírováním mých dokladů totožnosti, zejména občanského průkazu nebo cestovního dokladu dle z. č.328/1999 Sb., o občanských průkazech a z. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech;
- se zasíláním obchodních sdělení dle z. č. 480/2004 Sb., o některých povinnostech informační společnosti.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů
(včetně nutného zpracování zprostředkovatelem) pro níže uvedené účely:
- posouzení mých možností získat požadovaný nebo jiný vhodný produkt nebo službu, posouzení mé bonity schopnosti splácet
- umožnění spol. KUFIN, aby mi nabízela své produkty a služby, popřípadě produkty a služby spolupracujících společností nebo partnerů spol. KUFIN
- společnost KUFIN, může opakovaně zpracovat mé osobní údaje tak, aby mi mohla nabízet produkty a služby, které nejlépe splňují mé potřeby, zájmy a možnosti
- využívání a nakládání s mým rodným číslem pro jednoznačnou identifikaci a přesné a jednoznačné vyhledávání v systémech společnosti KUFIN, a veřejně přístupných systémech,pro komunikaci s fyzickými a právnickými osobami a úřady, pokud je to nezbytné
- využívání kopií mých dokladů totožnosti k jednoznačné vizuální kontrole i opakovaně a k předcházení podvodné činnosti

Doba trvání souhlasu
Pokud nebude obchod nebo smlouva se společnosti KUFIN, případně s partnerem společnosti KUFIN uzavřena, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu čtyř let ode dne podpisu tohoto souhlasu. Pokud bude uzavřen obchod nebo smlouva se společnosti KUFIN, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu trvání smluvního vztahu se společnosti KUFIN, případně partnerem společnosti KUFIN, a na dobu dalších čtyř let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené smlouvy, resp. od zániku smlouvy.

Další informace
Souhlasím, aby společnost KUFIN, využívala jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštu,
spojení prostřednictvím internetu, popř. jiných komunikačních kanálů umožňujících přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv, a tímto způsobem mi byly zasílány nabídky, informace ohledně mého vztahu s KUFIN.
Jsem si vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a mohu ho kdykoliv písemně odvolat. Beru na vědomí, že v takovém případě společnost KUFIN nebude mít možnost dále mi poskytovat služby nebo bude možnost poskytování dalších služeb výrazně omezena.

OSOBNÍ ÚDAJE
ÚČET PRO VÝPLATUTRVALÁ ADRESA PODLE OP
AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ADRESA (vyplňte pokud se liší)
ÚDAJE O PŘÍJMU
POŽADOVANÉ DOKLADYNávrat na obsah