Přejít na obsah
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Podněty a připomínky vítáme! Za Vaše náměty a připomínky jsme Vám vděční, protože nám pomáhají zlepšit naše služby pro Vás. Můžete nám je předat na infolince +420 603573980, nebo na e-mailu. Pokud se přeci jen rozhodnete podat formální reklamaci nebo stížnost (dále pro zjednodušení jen reklamace) dozvíte se v tomto dokumentu, jak budeme postupovat.
Reklamaci můžete podat, pokud se domníváte, že jsme nedodrželi podmínky smlouvy, nebo nesplnili nějakou povinnost vyplývající z právních předpisů.
Jak probíhá reklamace
Reklamaci můžete podat v ústní i písemné formě:

Každou reklamaci archivujeme v elektronické formě. Přijetí reklamace podané telefonicky potvrzujeme okamžikem přijetí hovoru. Při telefonickém podání a řešení reklamace mohou být hovory nahrávány. Náklady na vyřízení Vaší reklamace, které nám při vyřizování vzniknou, neseme my. V případech stanovených obecně závaznými právními předpisy Vám poskytneme náhradu nákladů Vámi účelně vynaložených při uplatnění Vaší reklamace.
Co je třeba uvést?
V reklamaci prosím uveďte:
    • jméno a příjmení,
    • telefonní číslo
    • e-mailovou adresu.
Dále uveďte, čeho se reklamace týká, v čem spatřujete naše pochybení, důležitá data, čísla, částky a Vámi navrhované řešení. Tyto informace přispějí k rychlejšímu vyřízení Vaší reklamace. Přiložte případně také dokumenty, kterých se reklamace týká.
Jaké jsou lhůty k vyřízení reklamace?

Reklamace vyřizujeme vždy co nejdříve, max. však do 30 kalendářních dnů od doručení Vaší reklamace nám. Je možné, že Vás budeme kontaktovat kvůli doplnění nebo upřesnění některých informací. Doba čekání na doplnění údajů z Vaší strany se do uvedené 30denní lhůty nezapočítává. Pokud reklamaci nemůžeme vyřídit v této lhůtě, sdělíme Vám důvod a předpokládaný termín vyřízení.
Jakým způsobem Vám sdělíme naši odpověď na reklamaci?

Odpověď na Vaši reklamaci Vám sdělíme v písemné podobě, a to na Vámi sdělenou e-mailovou adresu, případně na Vámi sdělenou adresu bydliště.
Na koho se dále můžete obrátit?

Pokud nesouhlasíte s vyřízením reklamace, můžete se obrátit na nezávislé instituce:
  • v zákonem stanovených případech na Finančního arbitra. Finanční arbitr je státní orgán mimosoudního řešení některých sporů na finančním trhu, jehož působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb. (více na www.finarbitr.cz).
  • v zákonem stanovených případech na Českou národní banku, která vykonává dohled nad činností zprostředkovatele v souladu s ust. § 170, §171 a násl. ZoSÚ. Zprostředkovatel podá u ČNB žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele v souladu s ust. § 170, §171 a násl. ZoSÚ v termínu do 3 měsíců od 01.12.2016.
Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2016. Tento Reklamační řád vydává společnost Miroslava Kubešová , IČ: 71286080, se sídlem Drobovice, Drobovice 157, PSČ 28601. Reklamační řád zveřejňujeme na našich webových stránkách https://kufin.cz/reklamacni-rad.htmlNávrat na obsah